Arbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljölagen, AML Kap 3 6§

Rätt förutsättningar för att bedriva ett säkert arbete

Som arbetsmiljösamordnare ser vi till att det finns förutsättningar att bedriva arbetet på ett säkert sätt enligt Arbetsmiljölagen, oavsett hur många aktiva entreprenörer som är inblandade i projektet.

Vi samordnar arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen. I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

Samordning och förberedelser

Bas-P ansvarar för arbetsmiljön under planeringsfasen och ser till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö kommer att finnas när det praktiska arbetet med projektet börjar.  Ansvaret innefattar också att samordnar de olika projektörerna, som till exempel arkitekter, konstruktörer och andra medverkande vid projekteringen och ser till att var och en får den information som behövs. Dessutom tar Bas-P fram en arbetsmiljöplan inför etableringen av en byggarbetsplats.

Samordning av byggarbetsmiljön

Bas-U är samordnare av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen under det pågående bygget. Det handlar bland annat om att göra riskbedömningar och organisera skyddsarbetet. Bas-U anpassar och utvecklar den framtagna arbetsmiljöplanen till det praktiska arbetet. Som Bas-U är vi ansvariga för att arbetsmiljöplanen uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Som samordnare är vår viktigaste uppgift att se till att arbetet sker så säkert som möjligt och att ingen utsätts för onödiga risker.

Läs mer om våra tjänster

E2C

Exclusive Competence Sweden AB
Tjänster inom rådgivning, upphandling, samordning, kontrollansvar, besiktningar, projektering, projektledning.

Exclusive Construction Sweden AB
Utför entreprenader på uppdrag av mark- eller fastighetsägare.

E2C Real Estate AB
Projektutveckling av bostäder, verksamhetslokaler, industri m.m.

E2C Software AB
Systemutveckling av programverktyg och appar för bygg- och fastighetsbranschen.

Exlusive competence and construction Sweden AB
Moderbolag

Kontakta oss

Postadress
Exclusive Competence &
Construction Sweden AB
Apotekaregatan 11
582 24 Linköping

E-post
info@e2c.se