Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Due Diligence

  En strategisk genomlysning inför stora beslut​
  						

  Innan beslut om att investera i ett projekt är det klokt att utreda projektets tekniska och ekonomiska förutsättningar. Vi utför Due Diligence som är en slags företagsbesiktning där vi gör en strategisk genomlysning av projektet och sammanfattar resultatet i en detaljerad rapport.

  Due Diligence är ett engelskt begrepp som används även på svenska och oftast bara med förkortningen DD. Det är en företagsbesiktning och handlar om den undersökande process och metod som används för att få fram beslutsunderlag inför ett förvärv eller strategiska förändringar.

  Due Diligence används till exempel för att granska potentialen för utvecklingsprojekt. Resultatet kan vara mer eller mindre omfattande beroende på hur pass stort eller komplicerat projektet är.

  Vad omfattar Due Diligence?

  Due Diligence inkluderar flera delområden. I ett utvecklingsprojekt kan områden som detaljplan, bygglovsförutsättningar, teknisk utformning, egenskapskrav, infrastruktur, investeringskalkyl och marknadsförutsättningar vara viktiga att utreda.

  Plötsliga marknadsförändringar

  Men det kan också vara viktigt att ta reda på hur känsligt ett projekt är för plötsliga marknadsförändringar eller oförutsedda tekniska utmaningar. Ofta så pågår byggprojekt i flera år innan de är helt klara därför är en analys och kartläggning innan beslut om själva satsningen viktig för att inte drabbas av överraskningar längs vägen.

  Viktigt beslutsunderlag

  Vi erbjuder ekonomiska och tekniska besiktningar av fastigheter och markområden samt gör värderingar av fastigheter inför förvärv. Det innebär att vi bedömer skicket och värdet på objektet och även granskar eventuella risker som till exempel brister i konstruktioner och byggnadsmaterial eller miljögifter som kräver sanering. Vi gör också bedömningar av vad som krävs för att genomföra ett projekt och om det har potential att bli lönsamt. Våra analyser sammanställs i detaljerade rapporter och blir ett stöd inför stora beslut kring förvärv, ombyggnationer eller renoveringar.

  Läs mer om våra tjänster