Projektutveckling

E2C arbetar med projekt- och fastighetsutveckling över hela landet. Vi arbetar med bostäder, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter. Med över tjugofem års erfarenhet kan vi utan tvekan ta oss an alla typer av utvecklingsprojekt oavsett komplexitet.

Vi driver utvecklingsprojekt i alla faser från idé, markförvärv, detaljplan, försäljning och produktion till förvaltning. Vi förvärvar mark i olika skeden från råmark till detaljplanelagd mark. Vi utvecklar även mark i partnerskap tillsammans med markägare som har en önskan om att delta under hela utvecklingen.

Vi är noggranna, har rätt kunskap och snabba till beslut

Genom att vi hanterar hela processen så kan vi redan i tidigt skede arbeta med detaljerade kostnadsbedömningar och göra träffsäkra investeringsanalyser av projektet. Genom det arbetet kan vi parallellt under hela utvecklingsprocessen analysera vad olika alternativ ger för resultat för det färdiga projektet. Finns det t.ex. ett värde i att investera i ett garage för att öka antalet lägenheter eller är det mer lönsamt att hålla nere antalet lägenheter? Vi har svaren på alla tänkbara frågor!

Med stor vana hanterar vi de frågor som behöver behandlas under ett detaljplanearbete såsom tidiga idéskisser, planavtal, exploateringsavtal, samråd och budgetering.

Det som kännetecknar vårt arbete är att vi är noggranna, har rätt kunskap och kan vara snabba till de beslut som behöver fattas.

Äger du mark som du funderar på att utveckla?

För oss på E2C Real Estate finns det inget projekt som är för litet eller för stort! Vi förvärvar mark i olika skeden från råmark till färdig detaljplan. Och är du inte beredd att sälja utan vill vara en del av den fortsatta projektutvecklingen så ser vi inte det som ett hinder utan tvärtom det kan öppna upp för nya samarbeten.

Tveka inte att höra av dig med stort som smått!

Kontakta oss