Våra tjänster

Projektledning

Vi ger ditt projekt rätt förutsättningar från början genom att ta fram en övergripande strategi för projektets genomförande och tillämpa målanpassad styrning.

Rådgivning

Vi ger behovsanpassad rådgivning utifrån specifika frågeställningar. Ingen fråga är för liten eller för komplex.

Entreprenad

Vi är det kompletta byggföretaget. Låt oss leda matchen i totalentreprenad så ser vi till att budget, tidplan och kvalitetskrav följs.

Due Diligence

Vi utför ekonomiska och tekniska besiktningar samt värderar fastig­heter och markområden inför förvärv.

Arbetsmiljösamordnare

I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

Entreprenadbesiktning

Vi besiktar fastigheter, anläggningar och mark utifrån de tekniska och juridiska krav som finns.

Kontrollansvarig

Vi är certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som gäller projekt av komplicerad art.

Upphandling

Vi genomför professionella upphandlingar utifrån de lagar och regler som finns och tar hand om hela processen från urval och leverantörsdialog till offertjämförelse och avtal.