Låt vår kompetens bli din styrka

Bygg- och fastighetsbranschen är en djungel av lagar, regler, krav, juridik och krångliga tekniska frågeställningar. Med över 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling, genomförande av entreprenader och bolagsledning ställer vi vår kompetens till ditt förfogande. Inget projekt är för litet eller för stort.

Läs mer om våra tjänster

Rådgivning

Vi ger behovsanpassad rådgivning utifrån specifika frågeställningar. Ingen fråga är för liten eller för komplex.

Totalentreprenad

Vi tar ansvar för projekt från analys och strategi till byggnation och besiktning. Med styrkort, noggrann dokumentation och en projektledare som alltid är på plats ser vi till att projekten följer kvalitetskrav, budget och tidplan.

Projektledning

Vi kan ge projektet rätt förutsättningar från början genom att ta fram en övergripande strategi för projektets genomförande och tillämpa målanpassad styrning.

Due Diligence

Vi utför ekonomiska och tekniska besiktningar samt värderar fastig­heter och markområden inför förvärv.

Upphandling

Vi genomför professionella upphandlingar utifrån de lagar och regler som finns och tar hand om hela processen från urval och leverantörsdialog till offertjämförelse och avtal.

Arbetsmiljösamordnare

I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

Entreprenadbesiktning

Vi besiktar fastigheter, anläggningar och mark utifrån de tekniska och juridiska krav som finns.

Kontrollansvarig

Vi är certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som gäller projekt av komplicerad art.