Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Arbetsmiljösamordnare

  Arbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljölagen, AML Kap 3 6§

  Rätt förutsättningar för att bedriva ett säkert arbete

  Som arbetsmiljösamordnare ser vi till att det finns förutsättningar att bedriva arbetet på ett säkert sätt enligt Arbetsmiljölagen, oavsett hur många aktiva entreprenörer som är inblandade i projektet.

  Vi samordnar arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen. I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

  Samordning och förberedelser

  Bas-P ansvarar för arbetsmiljön under planeringsfasen och ser till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö kommer att finnas när det praktiska arbetet med projektet börjar.  Ansvaret innefattar också att samordnar de olika projektörerna, som till exempel arkitekter, konstruktörer och andra medverkande vid projekteringen och ser till att var och en får den information som behövs. Dessutom tar Bas-P fram en arbetsmiljöplan inför etableringen av en byggarbetsplats.

  Samordning av byggarbetsmiljön

  Bas-U är samordnare av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen under det pågående bygget. Det handlar bland annat om att göra riskbedömningar och organisera skyddsarbetet. Bas-U anpassar och utvecklar den framtagna arbetsmiljöplanen till det praktiska arbetet. Som Bas-U är vi ansvariga för att arbetsmiljöplanen uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Som samordnare är vår viktigaste uppgift att se till att arbetet sker så säkert som möjligt och att ingen utsätts för onödiga risker.

  Läs mer om ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete på Arbetsmiljöverket.

  Läs mer om våra tjänster