Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Vi bygger nytt i Finspång

  Bara ett kvarter från Vibjörnsparken och en kort promenad från Finspångs centrum ska vi bygga ett nytt flerfamiljshus på en gammal ödetomt. Tomten ligger på Östermalm i korsningen Stora Allén/Åsvägen. E2C Real Estate vann kommunens markanvisningstävling med vårt förslag på ett klimatsmart suterränghus i modern arkitektur.

  Juryns motivering lyder:

  ”E2C Real Estates förslag uppfyller väl kommunens kriterier. Förslaget har en tilltalande utformning och tar väl tillvara tomtens förutsättningar med 14–15 yteffektiva lägenheter. Det pris som bolaget erbjuder är i enlighet med kommunens uppfattning om marknadsvärdet.” 

  Jörgen Hultmark, vd för E2C, är glad över beskedet och ser fram emot att få förverkliga idén för tomten:

  – Det här blir ett hållbart hus både när det gäller produktion och förvaltning. Vi arbetar aktivt för att göra ett minimalt klimatavtryck.

  Markanvisningen avser en ödetomt på Östermalm
  Den aktuella tomten är idag igenvuxen och ligger i etablerad bebyggelse på Östermalm. Bild: M&F Foto

  I tisdags träffade vi Anders Svensson, mark- och exploateringsingenjör och Therese Grundström, funktionsansvarig för bygglov, båda från Finspångs kommun. Med på mötet var också Sandra Lundin, arkitekt på Winell & Jern arkitekter. Vi hade ett möte på den aktuella tomten och pratade om förutsättningarna för det nya flerfamiljshuset som beräknas kosta mellan 25 och 30 miljoner att uppföra.

  E2C och Finspångs kommun hade möte på den aktuella tomten vid Stora Allén och pratade om förutsättningarna för det nya flerfamiljshuset. Bild: M&F Foto
  Engagerat möte med Finspångs kommun vid den aktuella tomten. Bild: M&F Foto