Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Urban Tjernström är slutbesiktningsman.

  Urban besiktar entreprenader

  Som huvudbesiktningsman har Urban Tjernström och hans företag Byggteam Konsult Mellansverige AB en helt avgörande roll för om stora byggprojekt ska bli godkända eller inte.

  – Det viktigaste i mitt jobb är att vara opartisk mot båda parterna, poängterar Urban Tjernström.

  När en fastighetsägare hör av sig till Byggteam Konsult Mellansverige och efterfrågar en slutbesiktning så sätter Urban ihop ett team av besiktningsmän, där Urban har huvudansvaret.

  – Det är många olika delar som ska besiktas. Det handlar om bygg, mark, el, ventilationer och installationer. Det gäller att ha rätt kompetens, när de olika delarna ska besiktas, förklarar Urban.

  Hans företag gör 30 till 40 slutbesiktningar per år.

  – Det är ofta ganska stora projekt och ett omfattande arbete. Först gör vi en förbesiktning, tillsammans med företaget som har hand om totalentreprenaden och fastighetsägaren för att gå igenom läget. Sedan tar själva slutbesiktningen vid.

  Urban Tjernström tillsammans med E2C och Corem vid exteriör besiktning.
  Urban Tjernström tillsammans med E2C och Corem vid exteriör besiktning.

  Nyligen slutbesiktades Bravidas nya kontor, där Corem är fastighetsägare/byggherre och E2C hade hand om totalentreprenaden.

  – Det var ett ganska stort projekt, där det tog två dagar att bli färdig med slutbesiktningen, berättar Urban.

  Urban Tjernström ansvarade för slutbesiktningen för E2Cs totalentreprenad Bravidahuset.

  Vad är de vanligaste felen som du och ditt team konstaterar vid en slutbesiktning?

  – Att projektet inte är helt färdigt. Oftast handlar det om småsaker i sammanhanget. Ibland handlar det om leveransproblem. Att produkten som ska vara på ett visst ställe ännu inte har kommit till bygget. De senaste åren har det nog generellt varit lite för tuffa byggtider och då hinner man inte riktigt med allt som ska vara klart innan vi kommer.

  Men bestämmer ni inte tidpunkten ni ska besikta tillsammans med fastighetsägaren?

  – Jo, men den tiden sätts tre månader innan besiktningen. Det är därför till exempel Norrköpings kommun har börjat med att vi träffar dem sex månader innan besiktning, så att de har en större kontroll vad de ska förvänta sig vid slutbesiktningen och kan sätta ett rimligt datum.

  Det viktigaste i mitt jobb är att vara opartisk mot båda parterna, poängterar Urban Tjernström.

  De saker som inte är okej ska förstås åtgärdas.

  – Då gör vi en efterbesiktning, oftast efter någon månad.

  Bara för att en slutbesiktning och efterbesiktning är gjord och godkänd, så släpper inte Urban taget om ett projekt för det. Två år efter en slutbesiktning ska projektet genomgå en garantibesiktning. Handlar det om en totalentreprenad så genomförs en garantibesiktning också efter fem år.

  – De saker som händer mellan tiden från slutbesiktning till garantibesiktning skrivs upp och sparas. När vi kommer för garantibesiktning, så går vi igenom det som har hänt och kollar, så det är fackmannamässigt utfört. Det kan till exempel vara en dörr som hänger snett och är utbytt. Den besiktning som görs efter fem år handlar om väsentliga fel och brukar ofast inte innebära några problem för fastighetsägaren.

  Urban Tjernström gjorde slutbesiktningen av E2Cs totalentreprenad för Corem och hyresgästen Bravida.
  Urban Tjernström gjorde slutbesiktningen av E2Cs totalentreprenad för Corem och hyresgästen Bravida.

  Urban Tjernström och hans företag har besiktat tre projekt, där E2C har haft hand om totalentreprenaden. Det är Every Padels lokaler i Ericssons gamla fabrik på Ingelstaområdet, Netonnets lokaler på samma område och senast alltså Bravidas nya kontor i kvarteret Stålet i Norrköping.

  – Utan att säga för mycket, så kan jag säga att E2C vet vad de gör och jag vill ge beröm för hur de sköter allt inför färdigställandet inför slutbesiktning. Något som är mycket viktigt inför slutbesiktningen är att det finns en portal där alla handlingar finns och det är E2C bra på.

  Urban Tjernström och Byggteam Konsult Mellansverige arbetar som namnet antyder med besiktningar i många kommuner. Kontoret ligger i Norrköping och administrationen sköts till stor del av Urbans fru Susanne.

  – De senaste åren har vi slutbesiktat väldigt många nya flerbostadshus, men också skolor, förskolor, äldreboenden, lager och kontor. Uppdragsgivare är kommuner, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

  Jag är certifierad till 2025 och tänker köra på det här året i alla fall. Det är ett roligt jobb som jag trivs med.

  71 år ung ser Urban Tjernström inget klart slut på sin karriär som huvudbesiktningsman.

  – Nja, jag är certifierad till 2025 och tänker köra på det här året i alla fall. Det är ett roligt jobb som jag trivs med, säger han.

  FAKTA SLUTBESIKTNING

  När man använder byggbranschens standardavtal, Allmänna bestämmelser, så ingår att man efter kontraktstidens utgång kan göra en slutbesiktning.

  En slutbesiktning är en kontroll av att entreprenaden utförts kontraktsenligt. Kontraktet kan bestå av utförande av tjänst, uppfyllande av funktion eller en kombination av dessa.

  Text: Mikael Grip , bilder: FotograFia