Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • E2C utförde marksanering hos Aurubis
  Aurubis: Marksanering i Finspång

  Miljöprojekt med fingertoppskänsla

  Fastigheten, som marksaneringen avser, har haft många varierande verksamheter. Historien sträcker sig bakåt i tiden till tidigt 1600-tal, men sedan 1913 har det använts som kopparsmältverk. Då undersökningar visat på föroreningar av bly, kadium, koppar och zink i marken, krävde Länsstyrelsen en åtgärdsutredning.  

  E2C blev anlitad som rådgivare och fick uppdraget att projektleda och upphandla marksaneringen.

  Efter att förorenad jord har grävts bort och återfyllnad har skett med jord som klarar de platsspecifika riktvärdena (återfyllnaden sker direkt efter urgrävning), planterades vegetation för att ytterligare minska risken för erosion med vind eller genom ytavrinning.

  FAKTA
  Aurubis miljösanering

  Vårt uppdrag: Rådgivning, projektledning, upphandling, besiktning
  Projektnamn: Aurubis miljösanering
  Ort: Finspång
  Uppdragsgivare: Aurubis
  Referensperson: Per Björklund
  Projekttid: 2018-2019
  Fakta: Marksanering med avlägsnande och sanering av översta jordlagret samt återfyllning