Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Stora Allén i Finspång

  Bara ett kvarter från Vibjörnsparken och en kort promenad från Finspångs centrum ska vi bygga ett nytt flerfamiljshus på en gammal ödetomt. Tomten ligger på Östermalm i korsningen Stora Allén/Åsvägen. E2C Real Estate vann kommunens markanvisningstävling med vårt förslag på ett klimatsmart suterränghus i modern arkitektur.

  Juryns motivering lyder:

  ”E2C Real Estates förslag uppfyller väl kommunens kriterier. Förslaget har en tilltalande utformning och tar väl tillvara tomtens förutsättningar med 14–15 yteffektiva lägenheter. Det pris som bolaget erbjuder är i enlighet med kommunens uppfattning om marknadsvärdet.” 

  Jörgen Hultmark, vd för E2C, är glad över beskedet och ser fram emot att få förverkliga idén för tomten:

  – Det här blir ett hållbart hus både när det gäller produktion och förvaltning. Vi arbetar aktivt för att göra ett minimalt klimatavtryck.

  Vi tycker tomten lämpar sig väl till modulbyggnation då det kommer skapa ett attraktivt alternativ till de som vill ha ett kostnadseffektivt boende, närheten till natur, men utan att tumma på kvalitén vad gäller design och standard.

  Läs mer om projektet här.

  Markanvisningen avser en ödetomt på Östermalm