Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Kvarteret Stålet, Bravida, Norrköping

  Totalentreprenad för ny byggnad med kontor och lager

  E2C har återigen fått förtroendet från Corem att utföra en totalentreprenad. Denna gång gällde det byggnation av Bravidas nya kontorslokaler med tillhörande varm- och kallager i kvarteret Stålet i Norrköping.

  Uppdraget genomfördes i samverkan med byggherren Corem och hyresgästen Bravida. Diabas anlitades som arkitekter. Huset har vuxit fram från en skiss på en enkel plåtlåda till ett härligt grönt hus – i dubbel bemärkelse. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver. 

  Lokalerna har skräddarsytts till Bravidas verksamhet och innehåller förutom kontorsrum även mötesrum samt utrymmen för lunch- och fikapauser. 

  Projektet påbörjades augusti 2021 och stod klart fjärde kvartalet 2022.  

  FAKTA
  Bravida

  Vårt uppdrag: Totalentreprenad
  Projektnamn: Kvarteret Stålet ”Bravida”
  Ort: Norrköping
  Uppdragsgivare: Corem
  Referensperson: Stefan Jönsson
  Projekttid: Augusti 2021 – december 2022
  Omfattning: cirka 3 000 kvm
  Certifiering: Miljöbyggnad Silver
  Fakta: Nybyggnation av kontorshus i tre våningar samt varm- och kallager.

  Mer bilder

  Bilder: Sofia Andersson, FotograFia