Vasaparken: Detektiven, Linköping

Fjärilshus i cityläge

Förtätning i centrala Linköping med spektakulärt hus på höjden.

FAKTA
Detektiven

Vårt uppdrag: Rådgivning, projektledning, upphandling
Projektnamn: Detektiven
Ort: Linköping
Uppdragsgivare: Vasaparken
Referensperson: Fredrik Jonsson
Projekttid: 2018-2020
Omfattning: 60 lägenheter, boarea 2 000 kvm
Produktionskostnader: 65msek
Fakta:
Besiktning samt samordning av arbeten för att avhjälpa fel

Vasaparken: Projektledning kv. Ormtjusaren, Linköping

Bostäder i stjärnhus

I en av Linköpings äldre stadsdelar Valla byggs ett 100-tal bostäder i form hyresrätter samt förskola i nedre våningsplanet.

Det blir ett flerbostadshus med 128 lägenheter på sju våningar. Byggherre är Fastighets Ormtjusaren, Bopro Linköping är byggherreombud och arkitekt Nadén Arkitektur. Projektet utförs som en delad totalentreprenad. Själva byggnationen startade i juli 2019 och har en beräknad byggtid på cirka 20 månader till en uppskattad kostnad av 100–120 mkr.

E2C fick uppdraget att projektleda och upphandla. 

FAKTA
kv Ormtjusaren

Vårt uppdrag: Projektledning, upphandling
Projektnamn: Ormtjusaren
Ort: Linköping
Uppdragsgivare: Vasaparken
Referensperson: Fredrik Jonsson
Projekttid: 2018-2021
Omfattning: 120 lägenheter
Produktionskostnader: 120 msek
Fakta: Varsam förtätning med ny förskola och bostäder i flerbostadshus