E2C-Real-Estate-logo

Välkommen till E2C Real Estate - en engagerad fastighetsutvecklare

E2C Real Estate är ditt lokala fastighetsutvecklingsbolag. Vi värdesätter den personliga närheten i de områden vi valt att verka i. Vi fokuserar på att bidra till att den lokala näringen har nytta av eller blir engagerade i de projekt vi genomför.

Vi äger hela processen ”in house” från detaljplan till förvaltning. Därför kan vi med egna resurser erbjuda långsiktiga relationer och lösningar för områden, boende och brukare.

Vi som arbetar med projektutveckling i E2C Real Estate, har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling inom bostad, logistik och industri samt produktion av densamma. Sedan 2018 driver vi egna projekt i egen regi och har ett brett kontaktnät för att locka verksamheter till orter med bra förutsättningar.

Äger du mark som du funderar på att utveckla?

För oss på E2C Real Estate finns det inget projekt som är för litet eller för stort! Vi förvärvar mark i olika skeden från råmark till färdig detaljplan. Och är du inte beredd att sälja utan vill vara en del av den fortsatta projektutvecklingen så ser vi inte det som ett hinder utan tvärtom det kan öppna upp för nya samarbeten.

Tveka inte att höra av dig med stort som smått!

Kontakta oss