Rådgivning

Bygg- och fastighetsbranschen är en djungel av lagar, regler, krav, juridik och krångliga tekniska frågeställningar. Vi är rådgivare och bollplank i både stora och små frågor och kan även hjälpa till att lösa komplicerade situationer. Vare sig det handlar om fastighetsanalys eller entreprenadjuridik, internationell handel eller stads- och fastighetsplanering baseras vår rådgivning på gedigen kunskap och lång erfarenhet.

Använd din tid klokt – och oss som rådgivare och bollplank.

E2C har varit väldigt lyhörda och försökt tillmötesgå våra önskemål. Det är klart att ibland har de fått säga ’nej här går det en stor järnbalk eller det här är inte byggtekniskt genomförbart’, men så långt som möjligt har de lyssnat på oss och anpassat bygget.”

Rådgivning på dina förutsättningar

Vi ger behovsanpassad rådgivning utifrån specifika frågeställningar. Ingen fråga är för liten eller för komplex. Låt oss vara bollplank eller hjälpa till att lösa en komplicerad situation.

Bygg- och fastighetsbranschen är vår vardag och vi erbjuder flera typer av rådgivning inom:

  • Fastighetsanalys
  • Byggprocess
  • Entreprenadjuridik
  • Internationell handel
  • Stads- och fastighetsplanering

Kontakta oss

Våra tjänster