Projektreferens Kv Ormtjusaren, Linköping

Vasaparken: Projektledning kv. Ormtjusaren, Linköping

Bostäder i stjärnhus

I en av Linköpings äldre stadsdelar Valla byggs ett 100-tal bostäder i form hyresrätter samt förskola i nedre våningsplanet.

Det blir ett flerbostadshus med 128 lägenheter på sju våningar. Byggherre är Fastighets Ormtjusaren, Bopro Linköping är byggherreombud och arkitekt Nadén Arkitektur. Projektet utförs som en delad totalentreprenad. Själva byggnationen startade i juli 2019 och har en beräknad byggtid på cirka 20 månader till en uppskattad kostnad av 100–120 mkr.

E2C fick uppdraget att projektleda och upphandla. 

FAKTA
kv Ormtjusaren

Vårt uppdrag: Projektledning, upphandling
Projektnamn: Ormtjusaren
Ort: Linköping
Uppdragsgivare: Vasaparken
Referensperson: Fredrik Jonsson
Projekttid: 2018-2021
Omfattning: 120 lägenheter
Produktionskostnader: 120 msek
Fakta: Varsam förtätning med ny förskola och bostäder i flerbostadshus

Restaurang och eventcenter för O’Learys – rådgivning, projektledning och upphandling

E2C referensobjekt: Från galleri till O'Learys eventcenter

Projektledning av Tobaksmonopolet, Stockholm

E2C projektleder projekt Strato

Fjärilshus i cityläge, Linköping – rådgivning, projektledning och upphandling

Det nya punkthuset sett från S:t Larsgatan. Illustration av Kod Arkitekter
E2C

Exclusive Competence Sweden AB
Tjänster inom rådgivning, upphandling, samordning, kontrollansvar, besiktningar, projektering, projektledning.

Exclusive Construction Sweden AB
Utför entreprenader på uppdrag av mark- eller fastighetsägare.

E2C Real Estate AB
Projektutveckling av bostäder, verksamhetslokaler, industri m.m.

E2C Software AB
Systemutveckling av programverktyg och appar för bygg- och fastighetsbranschen.

Exlusive competence and construction Sweden AB
Moderbolag

Kontakta oss

Postadress
Exclusive Competence &
Construction Sweden AB
Apotekaregatan 11
582 24 Linköping

E-post
info@e2c.se