E2C utförde marksanering hos Aurubis

Aurubis: Marksanering i Finspång

Miljöprojekt med fingertoppskänsla

Fastigheten, som marksaneringen avser, har haft många varierande verksamheter. Historien sträcker sig bakåt i tiden till tidigt 1600-tal, men sedan 1913 har det använts som kopparsmältverk. Då undersökningar visat på föroreningar av bly, kadium, koppar och zink i marken, krävde Länsstyrelsen en åtgärdsutredning.  

E2C blev anlitad som rådgivare och fick uppdraget att projektleda och upphandla marksaneringen.

Efter att förorenad jord har grävts bort och återfyllnad har skett med jord som klarar de platsspecifika riktvärdena (återfyllnaden sker direkt efter urgrävning), planterades vegetation för att ytterligare minska risken för erosion med vind eller genom ytavrinning.

FAKTA
Aurubis miljösanering

Vårt uppdrag: Rådgivning, projektledning, upphandling, besiktning
Projektnamn: Aurubis miljösanering
Ort: Finspång
Uppdragsgivare: Aurubis
Referensperson: Per Björklund
Projekttid: 2018-2019
Fakta: Marksanering med avlägsnande och sanering av översta jordlagret samt återfyllning

Projektledning av Tobaksmonopolet, Stockholm

E2C projektleder projekt Strato

Restaurang och eventcenter för O’Learys – rådgivning, projektledning och upphandling

E2C referensobjekt: Från galleri till O'Learys eventcenter

Fjärilshus i cityläge, Linköping – rådgivning, projektledning och upphandling

Det nya punkthuset sett från S:t Larsgatan. Illustration av Kod Arkitekter
E2C

Exclusive Competence Sweden AB
Tjänster inom rådgivning, upphandling, samordning, kontrollansvar, besiktningar, projektering, projektledning.

Exclusive Construction Sweden AB
Utför entreprenader på uppdrag av mark- eller fastighetsägare.

E2C Real Estate AB
Projektutveckling av bostäder, verksamhetslokaler, industri m.m.

E2C Software AB
Systemutveckling av programverktyg och appar för bygg- och fastighetsbranschen.

Exlusive competence and construction Sweden AB
Moderbolag

Kontakta oss

Postadress
Exclusive Competence &
Construction Sweden AB
Apotekaregatan 11
582 24 Linköping

E-post
info@e2c.se