Spela videoklipp

Analysen mer aktuell än någonsin

Vi verkar i bygg- och fastighetssektorn. E2C tar ansvar för projekt med allt från analys och strategi till byggnation och besiktning.

Vi tror inte på tillfälligheter – en bra framtid får man inte, den skapar man. Inte minst nu när det osannolika hänt och vi står mitt i en mångfacetterad global kris som måste hanteras. Byggbranschen påverkas av detta precis som alla andra.

Vår metod, att lägga tyngd vid förarbetet och analysen, är mer aktuell än någonsin. Projekten får inte styras av tillfälligheter och osannolika händelser. Vi utgår från vilka faktorer det egentligen är som påverkar och i vilken utsträckning. För att nå önskade resultat och undvika oönskade konsekvenser är det viktigt att förstå och ha de rätta verktygen.

Starka och tydliga strukturer

Starka och tydliga strukturer, god kommunikation och stor transparens är grunden för våra projekt. Det gör att vi är trygga i att kunna hantera det oväntade när det inträffar.

Behovet av tillförlitliga styrsystem kommer att bli ännu större nu när riskmedvetandet har ökat inom alla näringar i och med den pågående pandemin.

Vi är övertygade om att beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens kommer att vara helt avgörande för att kunna nå önskade resultat, både nu och senare.

E2C – din rådgivare, partner och totalentreprenör.

Lär dig mer om E2C

E2C – två i ett och sedan två till

Exclusive competence and construction Sweden AB är ett koncernmoderbolag. I moderbolaget ingår de båda helägda dotterbolagen Exclusive competence Sweden AB och Exclusive construction Sweden AB samt från och med 2020 också E2C Real Estate AB och E2C Software AB.

Exclusive competence Sweden AB arbetar med tjänster inom rådgivning, upphandling, samordning, kontrollansvar, besiktningar, projektering och projektledning.

Exclusive construction Sweden AB utför entreprenader på uppdrag av mark- eller fastighetsägare. Det kan vara helt nya projekt, renoveringar av befintliga fastigheter eller omvandling av lokaler när nya verksamheter ska in.

E2C Real Estate AB: Projektutveckling av bostäder, verksamhets­lokaler, industri m.m.

E2C Software AB: Systemutveckling av programverktyg och appar för bygg- och fastighetsbranschen.

Våra uppdragsgivare är framför allt privata företag men vi får också uppdrag av kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Hur det började​

Efter många år på ledande positioner i byggbranschen och lång erfarenhet av organisation och projektstyrning, var Joakim Sternander och Jörgen Hultmark säkra på att det fanns andra, bättre sätt att driva projekt på. De kände sig begränsade av hur traditionellt de stora byggföretagen arbetade. Båda har en drivkraft att tänka nytt och förändra. Joakim kallar sig visserligen jordnära men han söker samtidigt efter utveckling. Jörgens ledord är effektivitet. Han vill alltid hitta den kortaste sträckan mellan A och Ö med bibehållen kvalitet. Deras samtal handlade ofta om hur projekt skulle kunna drivas istället och 2018 sa de upp sig från sina fasta anställningar för att starta E2C, Exclusive Competence and Construction.

Efter ett halvår förstärktes företaget med Kaia Puusepp som delade deras vision. Hon har en bakgrund inom internationell handel med spetskompetens inom upphandling och avtalsjuridik. Att hantera saker och lösa dem är hennes drivkraft och metoden är ordning och reda. Tillsammans bildar de kärnan i E2C. De har hittat en egen nisch i en traditionstyngd bransch. Deras vision är att nytänkande och hög kompetens är avgörande för utfallet av varje projekt.

–      Varje uppdrag är unikt och det ska kännas i mötet med oss att du blir lyssnad på, tagen på allvar och behandlad med respekt oavsett storlek eller komplexitet i projekten, säger Joakim.

E2C är rådgivare, samarbetspartner och totalentreprenörer vid olika typer av byggen.  De projektleder, gör ekonomiska och tekniska upphandlingar, värderingar, kartlägger risker och utför besiktningar av fastigheter, anläggningar och mark. De är certifierade för kontrollansvar som gäller projekt av komplicerad art.  

–      Egentligen är alla våra projekt drömuppdrag. Det måste inte vara ett nytt landmärke utan det är människorna som vi arbetar med som är viktigast. Men en drömkund är någon som vet vad han eller hon vill med sitt projekt. Och att vi får göra en totalentreprenad och ta hela ansvaret, förklarar Kaia.

Oavsett uppdrag lägger de stor vikt vid förarbetet. De ser analysen som grunden för att projekten ska bli kostnadseffektiva och färdiga i tid. Med hjälp av så kallade styrkort dokumenteras allt och hela processen blir transparent för de inblandade. Styrkorten har de utvecklat för att fungera även i de mest komplexa projekt med många inblandade och de arbetar just nu med systemutveckling av en plattform där styrkorten inom en nära framtid kommer att digitaliseras.

–      Vi tror att behovet av tillförlitliga styrsystem kommer att öka. Det är vår övertygelse att beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens kommer att vara helt avgörande för att kunna nå önskade resultat. Både nu och senare. För framtiden är inget vi får – det är något vi skapar, sammanfattar Jörgen.