Kunskap, kontroll och delaktighet

E2C är ett kunskapsföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Framför allt arbetar vi med entreprenad, rådgivning och projektutveckling. Vi tar ansvar för projekt från analys och strategi till byggnation och besiktning.

Vi anser att beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens är helt avgörande för att nå önskade resultat.

Analysen är grunden för varje hållbart projekt

Grunden för vårt arbete är en noggrann analys och ett gediget förarbete där vi skapar strukturen för hela uppdraget. Strukturen har stor betydelse för att rätt sak ska kunna göras i rätt tid med rätt förutsättningar.

En tydlig struktur, kontinuerlig kvalitetsuppföljning och god kommunikation är kärnan i våra projekt. I vårt digitala styrsystem loggas allt arbete och aktiviteterna blir spårbara. De kan när som helst stämmas av mot kalkylen och tidplanen för att styras mot den fastställda budgeten. Styrsystemet gör också att vi snabbt kan upptäcka och hantera det oväntade när det inträffar vare sig det handlar om tekniska komplikationer, försenade leveranser eller en oberäknelig omvärld.

Hållbart för ekonomin, klimatet
och alla som arbetar i projekten

Att följa projektet i realtid är en trygghet för beställaren. Från planering och upphandlingar till ekonomi och kvalitetskontroller.

Sammantaget handlar det om hållbarhet i alla led. Att följa lagar och regler, hålla budget, tidplaner och kvalitetskrav. Men också att utföra ett arbete som är hållbart för klimatet och människorna som arbetar i projekten.

Lär dig mer om E2C