Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • E2C var mer än kontrollansvarig när E2C anlitades när villan skulle byggas ut.

  Mer än kontrollansvarig

  När villan i Linköping skulle byggas ut med ett nytt kök fick E2C uppdraget som kontrollansvarig, KA. Ett till synes okomplicerat projekt. Men ett ofullständigt utfört hantverk kom att prägla bygget och E2C klev även in i rollen som professionell rådgivare i konflikten.

  När Håkan Gustafsson skulle göra en tillbyggnad på familjens villa anlitade de E2C för kontrollansvar. Det innebar att Joakim Sternander ansvarade för dokumentation av byggnationen längs vägen och uppföljning av entreprenörernas arbete.

  – Det är oftast ett krav enligt plan- och bygglagen att byggen ska ha en kontrollansvarig eller KA som det brukar kallas. Ett sådant uppdrag kan omfatta stora bostadsområden eller komplexa industriprojekt men även privatbostäder som i det här fallet, förklarar Joakim Sternander.

  Utbyggnaden på 20 kvadratmeter var tänkt att bli familjens nya moderna och rymliga kök med all den utrustning som det matintresserade paret behövde.

  – Ur mitt perspektiv var det ett projekt av till synes okomplicerad art, säger Joakim Sternander.

  Men det blev inte så enkelt. Håkan Gustafsson hade valt den offert med lägst prislapp, något som han ångrade längs vägen då entreprenören inte uppfyllde de krav som stod i kontraktet. Det blev en konflikt kring detta och för Joakim Sternander blev rollen som rådgivare central i projektet.

  – Vi fick stort stöd och hjälp av Joakim långt utöver vad vi förväntat oss när det blev komplicerat med hantverkaren vi anlitat, säger Håkan Gustafsson.

  Hans kunskap och rådgivning var ovärderlig.

  Med hjälp av Joakim Sternander kunde han efter en noggrann kontroll av det utförda arbetet bryta kontraktet och byta till en annan firma. Den nya entreprenören fick göra om vissa delar som rörde rörmokeri och det elektriska.

  – Joakim tog aldrig del i meningsskiljaktigheterna utan förhöll sig neutral med en professionell distans. Men hans kunskap och rådgivning var ovärderlig. Det var en stor trygghet för oss att Joakim fanns där, summerar Håkan Gustafsson.

  – Som privatperson kan det vara svårt att se vad som är rätt och fel. Kanske är det första och enda gången man agerar byggherre. Då kan det vara skönt att ha någon att dela sina funderingar med, säger Joakim Sternander.

  I det här fallet framgick det tydligt av kontraktet vilken kvalitet som förväntades och det fanns även en detaljerad tidplan för när allt skulle ske. När entreprenören inte kunde leverera det som var överenskommet och det fanns tydliga brister i kvaliteten, kunde Håkan Gustafsson hänvisa till kontraktet och även agera. Han valde att avbryta samarbetet och anlita en annan hantverkare.

  Stort stöd långt utöver vad vi förväntat oss.

  Tillbyggnaden med det nya köket och matplatsen blev färdig som planerat och familjen fick det fina kök som de önskat.  Visserligen till en högre kostnad på grund av bytet men genom att spara in på vissa saker kunde de ändå göra de tillval som var viktigast för dem.

  – Vi fick ett riktigt snyggt kök och är så nöjda! Vilket slit Joakim har gjort för att det skulle bli så. Han är så noggrann och vi fick värdefull rådgivning i kulisserna när det blev komplicerat med den första hantverkaren. E2C får mina varmaste rekommendationer, avslutar Håkan Gustafsson.