Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Entrepartiet med det inglasade trapphuset sticker ut från fasaden.

  Lyckad totalentreprenad av ny kontorsbyggnad

  Noggrann planering och teamkänsla ligger bakom den lyckade totalentreprenaden som E2C utfört på uppdrag av Corem. Nu står Bravidas nya kontor färdigt i kvarteret Stålet i Norrköping. Den 13 december hölls slutbesiktning med pompa och ståt.

  Under drygt ett års tid har E2C arbetat med totalentreprenaden för Bravidas nya kontorshus med tillhörande kall- och varmlager. Arbetet har skett i nära samarbete med byggherren Corem och hyresgästen Bravida. Huset har vuxit fram utifrån en skiss på en enkel plåtlåda till ett härligt grönt hus – ur flera bemärkelser. Kontoret blev nämligen certifierat till Miljöbyggnad silver, vilket visar på Corems och Bravidas engagemang i miljöfrågor.

  Grundlig analys och styrkort

  Som totalentreprenör ansvarar E2C för såväl projektering som utförande av arbetena. Och för att ro i land en entreprenad som denna behöver man noggrant planera både arbete och tid – och sedan följa det. Tillsammans med Corem och Bravida drog vi upp riktlinjerna i den inledande planeringsfasen.

  I ett sånt här projekt (liksom i alla andra byggprojekt) krävs också struktur, ordning och reda. Det skapar vi genom det styrkort vi utvecklat och jobbar efter. Här finns alla parametrar uppställda och ifyllda. Som tid, budget, leveranser, egenkontroller och allt som behövs för att driva ett lyckat projekt.

  På så sätt kan E2C hålla koll på varje liten del i projektet. En totalentreprenad innebär att vi ska involvera en mängd skilda kompetenser, från arkitekter och rörmokare, till kranförare och besiktningsmän. Allas enskilda uppgifter måste avlösa varandra med minutiös precision. Allt måste gå enligt tidplan. Inget får gå fel.

  Den gröna fastigheten i kvarteret Stålet är certifierat för Miljöbyggnad Silver.
  Den gröna byggnaden har cerifierats för Miljöbyggnad Silver.

  Vikten av att kommunicera

  De som arbetat med oss tidigare vet att vi alltid ser våra projekt som något vi gör tillsammans. Som ett team. Och med finess. Det innebär att var och en behöver ta ansvar för att utföra sin del enligt avtalat uppdrag och tidplan. Blir det en avvikelse på den utstakade vägen, ja då behöver berörda parter prata med varandra. Hur ska vi komma upp på vägen igen?

  Genom att ständigt ha en dialog med varandra skapar vi kontinuitet i arbetet och kan snabbt upptäcka avvikelser och åtgärda dem. På så sätt håller vi tidplaner och får allt att fungera. Det gör i sin tur att de som medverkar i projektet mår bra, vilket resulterar i ett väl utfört arbete med en nöjd kund som slutresultat.

  Så blev det också denna gång. För att fira det lyckade projektet tillsammans med Corem och Bravida avslutade vi uppdraget med en slutbesiktning. Ja, du läste rätt. Vi firade med slutbesiktning som sedvanligt innehöll en härlig lunch i de nya kontorslokalerna med vita dukar och kandelabrar på bordet.

  Text: My Liebermann, bilder: Sofia Andersson, FotograFia