Byggherre med full kontroll, oavsett var du befinner dig

Vi tar hand om hela byggprocessen och ger dig som byggherre samtidigt full kontroll över projektet genom våra styrkort, noggrann dokumentation och krav på lönsamhetssäkring.

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete får titeln byggherre. Ordet är gammalt men det finns ingen modernare benämning. Att vara byggherre innebär fullt ansvar för hela byggprocessen. Byggherren är också den som finansierar och ställer krav på projektets resultat.

En byggherre initierar projekt, gör kravspecifikationer, organiserar och leder genomförandet, upphandlar, planerar, dokumenterar och gör uppföljningar.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter någon annan utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  En byggherre kan vara en fysisk person eller en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en myndighet. Det är byggherren som har det fulla ansvaret att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Ansvaret gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

(Källa: Boverket)

Vi gör processen smidigare

Med stor sannolikhet var det på många sätt enklare att vara byggherre när ordet myntades än idag. Vi på E2C kan som totalentreprenör göra processen smidigare för dig som byggherre samtidigt som du fortsätter att ha full kontroll.

Vi gör utredningar och noggranna analyser av projektets förutsättningar innan du fattar beslut om att investera i projektet. Du får även aktuell information om marknaden, metoder och priser.

Vi tar hand om myndighetsfrågor, upphandlingar, entreprenadavtal och ger möjlighet till internationell handel.

Vår projektstyrning är effektiv med tydlig struktur och lönsamhetssäkring. Med hjälp av styrkort ser vi till att allt dokumenteras och blir spårbart. Vi arbetar med en projektledare som är på plats och har full styrning av byggprocessen och kontroll över byggarbetsplatsen genom tät kontakt med alla inblandade.

På E2C är vi certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som innebär projekt av komplicerad art. Vi har även kompetens för att utföra besiktningar och ta uppdrag som arbetsmiljösamordnare för BAS P, BAS U.

I vår roll som totalentreprenör ger vi dig som byggherre full kontroll över din investering. Med spårbart styrkort guidar vi dig från start till mål i varje projekt.
I vår roll som totalentreprenör ger vi dig som byggherre full kontroll över din investering. Med spårbart styrkort guidar E2C dig från start till mål i varje projekt.

Så här ger vi byggherren full kontroll

  • Genomförande i totalentreprenad
  • Utredning innan beslut om investering, Due Diligence
  • Myndighetsfrågor
  • Lönsamhetssäkring
  • Information om marknadens metoder och priser
  • Möjlighet till internationell handel
  • Entreprenadavtal
  • Effektiv projektstyrning
  • Kompetens för ansvar för KA, BAS P, BAS U, besiktning etc
  • Eftermarknad