Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • E2C - Exclusive Competence and Construction

  Vi blickar framåt

  Vi blickar framåt. Vi tror inte på tillfälligheter – en bra framtid får man inte, den skapar man. Inte minst nu när det osannolika hänt och vi står mitt i en mångfacetterad global kris som måste hanteras. I det stora och i det lilla. Det finns ett virus som gör oss sjuka men också en rad logiska konsekvenser av vårt förändrade beteende. Handlingar som påverkar de kopplingar som finns mellan människor, verksamheter och nationer. Det är nödvändigt att studera sambanden och hur de påverkas. Först då är det möjligt att kunna fatta rätt beslut, vidta relevanta åtgärder och vara rustad för framtiden.

  Byggbranschen påverkas av detta precis som alla andra och vår metod, att lägga tyngd vid förarbetet och analysen, är mer aktuell än någonsin. Projekten får inte styras av tillfälligheter och osannolika händelser. Vi utgår från vilka faktorer det egentligen är som påverkar och i vilken utsträckning. För att nå önskade resultat och undvika oönskade konsekvenser är det viktigt att förstå och ha de rätta verktygen.

  I våra projekt arbetar vi med starka och tydliga strukturer, god kommunikation och stor transparens. Det gör att vi är trygga i att kunna hantera det oväntade när det inträffar.

  De närmaste åren kommer vi fortsätta att utveckla styrkort, system och arbetssätt. Våra processer kommer att digitaliseras. Redan nu utvecklar vi en applikation som ska göra det möjligt för våra uppdragsgivare att ha full kontroll på projektet i telefonen.

  Den pågående pandemin har ökat riskmedvetenheten inom alla näringar och vi tror att behovet av tillförlitliga styrsystem kommer att öka. Det är vår övertygelse att beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens kommer att vara helt avgörande för att kunna nå önskade resultat. Både nu och senare. För framtiden är inget vi får – det är något vi skapar.