Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Upphandling

  Vi genomför professionella upphandlingar utifrån de lagar och regler som finns och tar hand om hela processen från urval och leverantörsdialog till offertjämförelse och avtal.
  Bra upphandlingar kan vara krångliga att genomföra och det krävs erfarenhet och kunskap, inte minst för att utvärdera och jämföra leverantörernas offerter. Vi ser till att ha så heltäckande avtal som möjligt för den aktuella upphandlingen för att undvika överraskningar under arbetets gång.

  Vår kännedom om marknaden är god både nationellt och internationellt och vi är registrerade för att genomföra utlandshandel.

  Läs mer om våra tjänster