Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Projektledning

  Renoveringar, ombyggnationer och nya projekt

  Vi ger projekten rätt förutsättningar från början genom att ta fram en övergripande strategi för genomförandet och tillämpa målanpassad styrning under arbetets gång.

  Det kan handla om projektledning av allt från att bygga en ny privatbostad eller ett stort kontorskomplex till att renovera och bygga om industrier eller gallerior. Vi projektleder hela eller delar av ett projekt. De enskilda delarna kan vara fastighetsbedömning, layouter, budget, myndighetskontakter, upphandlingar, samordning, ekonomisk uppföljning eller juridiska frågeställningar.

  Läs mer om våra tjänster