Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Entreprenadbesiktning

  Objektiv undersökning utifrån lagar och kontrakt

  Vi besiktar fastigheter, anläggningar och mark utifrån de tekniska och juridiska krav som finns.

  Vår uppgift är att på ett objektivt sätt under­söka att alla krav i projektet uppfylls och överensstämmer med entreprenadkontrakt och aktuella byggregler. Entreprenörer som varit delaktiga kontrolleras så att de fullgjort sina åtaganden gentemot beställaren.

  Vi utför följande besiktningar

  • Slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Statusbesiktning
  • Överlåtelsebesiktning

  Läs mer om våra tjänster