Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Projektreferens Kv Ormtjusaren, Linköping

  Vasaparken: Projektledning kv. Ormtjusaren, Linköping

  Bostäder i stjärnhus

  I en av Linköpings äldre stadsdelar Valla byggs ett 100-tal bostäder i form hyresrätter samt förskola i nedre våningsplanet.

  Det blir ett flerbostadshus med 128 lägenheter på sju våningar. Byggherre är Fastighets Ormtjusaren, Bopro Linköping är byggherreombud och arkitekt Nadén Arkitektur. Projektet utförs som en delad totalentreprenad. Själva byggnationen startade i juli 2019 och har en beräknad byggtid på cirka 20 månader till en uppskattad kostnad av 100–120 mkr.

  E2C fick uppdraget att projektleda och upphandla. 

  FAKTA
  kv Ormtjusaren

  Vårt uppdrag: Projektledning, upphandling
  Projektnamn: Ormtjusaren
  Ort: Linköping
  Uppdragsgivare: Vasaparken
  Referensperson: Fredrik Jonsson
  Projekttid: 2018-2021
  Omfattning: 120 lägenheter
  Produktionskostnader: 120 msek
  Fakta: Varsam förtätning med ny förskola och bostäder i flerbostadshus