Totalentreprenad på Kiselgatan 33 i Norrköping Konsten att få alla att dra åt samma håll – När vi tog in E2C som totalentreprenör kunde vi konkurrensutsätta på ett helt annat sätt än annars. De har i sin tur delat upp entreprenaden och upphandlat allt stort som smått. Det har gjort att vi fick ett prismässigt mycket lyckat projekt, berättar Mikael Forkner som är regionchef på Klövern Öst. Projektet han pratar om är Ericssons gamla fabrikslokaler på Kiselgatan 33 i Norr­köping…